Meniny má
headerlogo
header2%

Agility AllStars Bratislava

2% z daní

Aj v roku 2019 je náš klub v zozname registrovaných príjmateľov 2% z daní príjomv FO a PO a preto by sme Vás veľmi radi poprosili o pomoc a teda, že by ste Vaše 2% poukázali práve nám. Všetky vyzbierané finančné prostriedky plánujeme použiť na nákup nových prekážok. Viac info o poukázaní nájdete v sekcií 2% z dane.

V roku 2017 sme na 2% z dani príjmov fyzických a právnických osôb vyzbierali sumu 924,33 €. Vyzbieraná čiastka pokryla časť nákladov na nákup múru, tunelov s fixnačnými vakmi a áčka od firmy BingAgility . Ďakujeme Vám, že ste si našli čas vyplniť a podať vyhlásenia, a že ste si vybrali práve náš klub. Veríme, že vďaka tomuto kroku si aj Vy u nás zatrénujete na nových kvalitných a bezpečných prekážkach.


Agility AllStars Bratislava je občianske združenie pod záštitou ASKA, ktoré sa venuje výcviku kynologického športu zvaný agility - šport, kde pes za pomoci psovoda prekonáva prekážky vo vopred určenom poradí. V agility je dôležitý vzájomný vzťah medzi psom a psovodom, pričom kladieme dôraz na pozitívnu motiváciu. Agility ako šport je možné vykonávať rekreačne i vrcholovo. V súčastnosti máme na výber niekoľko vrcholových podujatí ako napr. Agility World Championship, European Open, European Open Junior a mnohé ďalšie vrcholové preteky, ktorých sa pravidelne naši pretekári zúčastňujú. Veľmi sa tešíme, že záujem širokej verejnosti o agility stúpa, čím každoročne narastá konkurencieschopnosť ostatných klubov. Tento fakt nás motivuje k tomu stále na sebe pracovať a zlepšovať sa.