2% z daní

Náš klub Agility AllStars Bratislava je registrovaný príjmateľ 2% z daní. Budeme veľmi radi, ak Vaše 2% venujete práve nášmu klubu. Všetkým našich podporovateľom za odmenu ponúkame možnosť odtrénovať si u nás až 75% z poukázanej sumy na naše združenie. Všetky potrebné informácie k poukázaniu Vašich 2% z daní príjmov FO a PO spolu s predvyplnenými formulármi nájdete nižšie. Za každé euro Vám veľmi pekne ďakujeme!

V roku 2017 sme na 2% z dani príjmov fyzických a právnických osôb vyzbierali sumu 813,41 €. Vyzbieraná čiastka pokryla časť nákladov na nákup skokových prekážok a slalomu od firmy BingAgility . Ďakujeme Vám, že ste si našli čas vyplniť a podať vyhlásenia, a že ste si vybrali práve náš klub. Veríme, že vďaka tomuto kroku si aj Vy u nás zatrénujete na nových kvalitných a bezpečných prekážkach.


Údaje o príjmateľovi

Názov: Agility AllStars Bratislava

Typ organizácie: občianske združenie

IČO: 42263506 - SID sa nevypĺňa!

Sídlo: Beckovská 4708/3, 821 04 Bratislava


POSTUP PRE FYZICKÚ OSOBU, ZAMESTNANEC:

 1. Do 15. februára 2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. V tomto zúčtovaní v oddiele VII (vyznačením X do štvorčeka) požiadajte zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok 2017.
 2. Z potvrdenia zistíte výšku zaplatenej dane. Z tejto sumy môžete poukázať:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna suma, ktorú môžete poukázať je 3,00 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.

FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA:

 1. Vypočítajte si výšku zaplatenej dane a z tejto sumy môžete poukázať:
  1. 2% ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna suma, ktorú môžete poukázať je 3,00 €.
  2. 3% ak ste v minulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.
 2. Výška poukazovanej sumy musí byť minimálne 3,00 € .
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie treba doručiť do 31. marca 2018 na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska.
 4. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj "Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti"!

POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY:

Právnické osoby môžu poukázať 1,5% resp. (2%) z dane viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

 1. Ak ste v minulom roku 2017 (do termínu na podanie DP a zaplatenie dane do 31.3.2018) nepoukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1,5% z dane. V príslušnej kolonke daňového priznania vyznačíte, že poukazujete iba 1,5% z dane.
 2. Ak ste v v minulom roku 2017 (do termínu na podanie DP a zaplatenie dane do 31.3.2018) poukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane. V príslušnej kolónke daňového priznania vyznačíte, že poukazujete 2% z dane.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla).

Predvyplnené tlačivá

Ak Vám vyplňuje daňové priznanie zamestnávateľ:

Vyhlásenie

Vyhlásenie editovateľné

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov FO na rok 2018


Ak si vyplňujete daňové priznanie sami:

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A

Daňové priznanie fyzických osôb TYP B

Daňové priznanie právnických osôb

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov PO na rok 2018


Viac informácií o poukázaní 2% nájdete na www.rozhodni.sk.