Agility

Agility je kynologický šport, kde pes za pomoci psovoda prekonáva prekážky(preskokové, zónové a ostatné) vo vopred určenom poradí rozhodcom. Cieľom je previesť psa parkúrom bez trestných bodov a v čo najlepšom čase.

Kategórie v agility sa rozlišujú podľa veľkosti (small, medium, large) a výkonnosti psa(A1, A2, A3, VET), to znamená, že dokopy ich je dvanásť.

Veľkostné kategórie sa určujú podľa kohútikovej veľkosti psa nasledovne:

 1. Small do 34,99cm
 2. Medium: 35,00cm - 42,99 cm
 3. Large 43,00cm a viac

Výkonnostné kategórie sa určujú podľa počtu splnených skúšok:

 1. A1 v tejto kategórií začína tím pretekať po získaní výkonnostného zošitu. Ak chce tím postúpiť ďalej, musí minimálne zabehnúť tri škúšky na výbornú(max. 5,99 trestných bodov), po šietich výborných skúškach tím musí prejsť do vyššej kategórie.
 2. A2 tu môžete zotrvať už navždy, pokiaľ nechcete dobrovolne prestúpiť do A3, minimálnou podmienkou prestupu do A3 sú tri čisté skúšky minimálne od dvoch rozhodcov.
 3. A3 kategória elitných pretekárov, v ktorej nemusíte zostať do konca vašej kariéry. Prestup do A2 je dobrovolný a nezvratný.
 4. VET kategória pre starších psíkov, ktorí majú znížené prekážky a niektoré náročnejšie prekážky sú z parkúru vyradené.

Hodnotenie: Ako v každom športe aj v agility máme určité zákonitosti a pravidlá. Základné kritéria pre posudzovanie behu sú:

 1. Chyba: Považujeme ju za zhodenie tyčky, vybehnutie zo slalomu, preskočenie kontaktnej zóny, zhodenie elementov skoku ďalekého, múru, viaduktu a pod. Za 1 chybu sa tímu pripočíta 5 trestných bodov.
 2. Odmietnutie: Ak pes neprekoná prekážku plynulo, alebo ju nechce prekonať, jedná sa o odmietnutie. Za odmietnutie považujeme, ak pes zaváha pred prekážkou, prejde jej líniu, vbehne do slalomu z opačnej strany(zľava). Odmietnutie si treba opraviť, inak sa tím diskvalifikuje. Za jedno odmietnutie sa tímu pripočíta 5 trestných bodov.
 3. Čas: Začína sa napočítavať pri prekonaní prvej prekážky. Pri prekonaní poslednej prekážky sa čas prestáva napočítavať.
 4. Diskvalifikácia: Tím sa môže diskvalifikovať rôznymi spôsobmi, medzi ktoré patrí najčastejšie prekonanie prekážky, ktorá nemala nasledovať, taktiež ak pes vybehne mimo parkúr. Rozhodca môže tím diskvalifikovať aj na základe zlého správania ku psovi.