Informácie o klube

Klub vznikol registráciou na Ministerstve vnútra SR dňa 05. 04. 2012 a vzniknutým členstvom v ASKA dňa 19. 08. 2012.

Názov OZ:Agility AllStars Bratislava
Sídlo:Beckovská 3, 821 04 Bratislava
Cvičisko:Odborárska 3, 831 02 Bratislava Nové Mesto

Právna norma:Občianske združenie
Zapísaný:pod číslom VVS/1-900/90-393 33

Štatutár:Mgr. Pavol Roháček
IČO:42263506
DIČ:2120453511
Číslo účtu:2400942127/8330 Fio Banka, a.s.
IBAN:SK23 8330 0000 0024 0094 2127
BIC/SWIFTFIOZSKBAXXX

Člen v:Asociácia slovenských klubov agility

Príjmateľ:Dobromat
2% z daní FO a PO
Logo klubu

ASKA SKJ FCI