Kurz Agility pre začiatočníkov

Srdečne Vás pozývame na Kurz Agility pre začiatočníkov. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov a ich psíkov s výcvikom agility, nácvikom základných prekážok, osvojením si handlerských techník a samozrejme všetko cez pozitívnu motiváciu a hry. Vhodné je, aby psíky mali zvládnuté aspoň základné povely (sadni, ľahni, zostaň, ku mne...)

Miesto: Kynologický areál Agility AllStars Bratislava, Odborárska 3, 831 02 Bratislava

Trvanie: 13. júl 2020 - 14. august 2020 (každý pondelok a piatok 16:00-18:00, 18:00-20:00)

Počet tréningov: 10 tréningov + dobrovoľné preskúšanie s certifikátom o absolvovaní

Trénerky: Dana Čunderlíkova (pondelky) a Margaréta Hanzlová (piatky)

Cena: 120 €/celý kurz - v cene je zahrnutých 10 tréningov (v prípade nepriaznivého počasia sa bude kurz agility predlžovať, aby počet tréningov bol 10) a preskúšanie s certifikátom o absolvovaní

IBAN: SK82 8330 0000 0029 0094 2115

Poznamka: Kurz agility - /meno psovoda/

Prihláška: https://forms.gle/KPx4SHm3ggFuBEH67

Max. počet účastníkov v skupine 16:00-18:00: 6

Max. počet účastníkov v skupine 18:00-20:00: 6


Podrobná náplň

- Oboznámenie sa s agility,

- nácvik skokových prekážok a tunelov,

- pozitívna motivácia a upevňovanie,

- nácvik rôznych hadlerských techník výmen ruky a pod.,

- postupné spájanie naučených prekážok do elementárnych sekvencií,

Na konci kurzu môže prejsť každý účastník jednoduchou skúškou, kde využije svoje novonadobudnuté poznatky. Po úspešnom absolvovaní skúšky dostane účastník certifikát o absolvovaní kurzu agility.


Čo nosiť so sebou na tréningy?

- Na prvom tréningu je potrebné odovzdať odfotenú prvú stranu zdravotného preukazu psíka a tiež stranu s povinnými platnými očkovaniami,

- vodítko s obojkom/postroj (nie Flexinu),

- miska na vodu,

- pamlsky,

- hračky (ideálne viac typov: pískacie hračky, naťahovacie uzle, loptičky...),

- kliker (odporúčané),

- a hlavne dobrú náladu! :)


Bezpečnosť

- Účastník ručí v plnom rozsahu za svojho psa,

- nie je dovolený voľný pohyb psov ak trénerka neurčí inak,

- ak je možné, treba predísť stretu konflikov medzi psami,

- parkovanie je možné v areáli priamo pri parkúre.Tešíme sa na Vás!!!