Kurz Agility pre začiatočníkov

Srdečne Vás pozývame na Kurz Agility pre začiatočníkov. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov a ich psíkov s výcvikom agility, nácvikom základných prekážok, osvojením si handlerských techník a samozrejme všetko cez pozitívnu motiváciu a hry. Vhodné je, aby psíky mali zvládnuté aspoň základné povely (sadni, ľahni, zostaň, ku mne...)

Miesto: Kynologický areál Agility AllStars Bratislava, Odborárska 3, 831 02 Bratislava

Trvanie: 24. apríl 2017 - 17. júl 2017 (každý pondelok vždy od 17:00 okrem 17. apríla, 1. mája a 8. mája 2017)

Počet tréningov: 10 tréningov + preskúšanie

Trénerka: PharmDr. Anita Jančovičová, MPH. - Agility sa venuje od roku 2001 so svojimi šeltiami

Úspechy:

2. Vicemajster SR jednotlivcov v kategórií Small 2016,

Majster SR družstiev v kategórií Small 2015,

2. Vicemajster SR jednotlivcov v kategórií Medium 2015,

TOP športová šeltia 2015,

Reprezentácia SR na AWC 2015,

Reprezentácia SR na EO 2015

Cena: 90 €/celý kurz

Max. počet účastníkov: 6


Podrobná náplň

- Oboznámenie sa s agility,

- nácvik skokových prekážok a tunelov,

- pozitívna motivácia a upevňovanie,

- nácvik rôznych hadlerských techník výmen ruky a pod.,

- postupné spájanie naučených prekážok do elementárnych sekvencií,

Na konci kurzu prejde každý účastník jednoduchou skúškou, kde využije svoje novonadobudnuté poznatky. Po úspešnom absolvovaní skúšky dostane účastník certifikát o absolvovaní kurzu agility :)


Čo nosiť so sebou na tréningy?

- Na prvom tréningu je potrebné odovzdať odfotenú prvú stranu zdravotného preukazu psíka a tiež stranu s povinnými platnými očkovaniami,

- vodítko s obojkom/postroj (nie Flexinu),

- miska na vodu,

- pamlsky,

- hračky (ideálne viac typov: pískacie hračky, naťahovacie uzle, loptičky...),

- kliker (dobrovoľné),

- a hlavne dobrú náladu! :)


Ako sa prihlásiť?

Prihlášky na kurz zasielajte na e-mail agility.allstars@gmail.com, kde treba uviesť tieto údaje: meno kurzistu, dátum narodenia, telefón, e-mail, meno, plemeno a vek psa, skúsenosti s kynologickým výcvikom a samozrejme sa nás kľudne aj niečo opýtajte. :) Po prijatí prihlášky Vám zašleme príkaz na platbu a podmienky, ktoré si prečítate a prinesiete podpísané na prvý tréning.


Tešíme sa na Vás!!!