Parkúr

Parkúr je rovný ohraničený areál bez nerovností terénu, ktorý môže obsahovať prírodné prekážky ako stormy a podobne, rozmeru 20x40m, kde je postavená dráha z rôznych prekážok v presne určenom poradí rozhodcom. Táto dráha musí obsahovať 15 až 22 prekážok z toho minimálne 7 preskokových a má mať dĺžku 100-200m. Vzdialenosť medzi prekážkami je 5-7m.

Parkúr

Nákres parkúru v programe AgilityBlues