Parkúr

Parkúr je vyhradený priestor doporučených rozmerov min. 20x40m, na ktorom rozhodca/tréner usporiada prekážky do súvislej trate, pričom oficiálna trať by mala spĺňať nasledovné kritéria:

  1. dĺžka samotnej trate by mala mať 100-220m
  2. obsahuje 15-22 prekážok
  3. obsahuje min. 7 preskokových prekážok
  4. vzdialenosti medzi jednotlivými prekážkami ma byť pre kategóriu small 4-7m a pre kategóriu medium/large 5-7m
  5. prekážky ako látkový tunel, kruh, skok ďaleký a dvojitá skoková prekážka musia byť na trati umiestnené tak, aby boli v priamej línií s predchádzajúcou prekážkou.
  6. výbeh z látkového tunela musí byť vždy priamy do nasledujúcej prekážky v trati
Parkúr

Nákres parkúru v programe AgilityBlues