Prekážky

Preskokové

Skoková jednoduchá prekážka

Táto prekážka patrí k najzákladnejším prekážkam v agility. Úlohou psa je ju preskočiť a tyčku sirokú 120-130cm a hrubú 2-4cm nezhodiť.

Výšky skokovej prekážky

 1. Small: 25-30cm
 2. Medium: 35-40cm
 3. Large: 55-60cm
Skoková prekážka

Dvojitá skoková

Táto prekážka je tvorená dvomi jednoduchými skokovými prekážkami za sebou postavených vo vzostupnej línií s výškovým rozdielom 15-25cm. Druhá tyčka músí byť o 10-20cm dlhšia ako prvá. Úlohou psa je preskočiť obidve tyčky bez zhodenia. Maximálná hĺbka prekážky sa určuje podľa veľkostnej kategórie nasledovne:

 1. Small: max. 30cm
 2. Medium: max. 40cm
 3. Large: max. 50cm
Dvojitá skoková prekážka

Bezrámový kruh

Priemer vnútorného kruhu musí byť 45-60cm. Prekážka musí byť tak stabilná, aby ju pes nemohol zhodiť. Dĺžka dolných nôh je 125-135cm. Cieľom psa je preskočiť stredom kruhu tak, aby zostal v celku. Vzdialenosť stredu kruhu od zeme je pre veľkostné kategórie nasledovná:

 1. Small: 55cm
 2. Medium: 55cm
 3. Large: 80cm
Kruh

Múr

Múr je tvorený z dvoch rovnakých postranných vežičiek štvorcovej základne rozmerov 20-40cm, výšky min. 100cm a preskokovej časti šírky 120-130cm a hĺbky základne 20cm. Na hornej časti preskokovej časti sú uložené ľahko zhoditeľné elementy hĺbky min. 10cm. Cieľom psa je preskočiť ponad preskokovú časť múru bez zhodenia preskokovej časti alebo horných elementov. Výška múru pre jednotlivé kategórie je nasledovná:

 1. Small: 25-30cm
 2. Medium: 35-40cm
 3. Large: 55-60cm
Múr

Kontaktné

Kladina

Dĺžka jednej časti kladiny je dlhá 360-380cm a široká 30cm. Výška kladiny je 120-130cm. Na nástupke a vzostupke musia byť protišmykové lišty šírky 20mm výšky 5-10mm vzdialené od seba 25cm, kontaktná zóna merana od zeme meria 90cm. Kladina musí byť stabilná. Cieľom psa je prekonať kladinu dotykom nástupnej aj vzostupnej zóny.

Kladina

Áčko

Prekážku tvoria dve šikme steny tvoriace tvar A. Výška šikmej steny 170cm je pre všetky veĺkostné kategórie rovnaká. Dĺžka steny musí mať 270 ± 5cm. Šírka sikmej steny je široká minimálne 90cm, v dolnej časti 115cm. Na stenách musia byť protišmikové lišty vzdialené od seba 25-40cm. Zóna musí merať 106cm. Áčko musí byť stabilné. Cieľom psa je prekonať áčko dotykom nástupnej aj vzostupnej zóny.

Hojdačka

Hojdačka

Dĺžka hojdačky musí byť 360-380cm, širka 30cm, výška stredu musí byť 60cm. Hojdačka sa musí preklopiť do 2-3 sekúnd pri položení 1kg závažia na koniec hojdačky. Hojdačka musí byť stabilná. Cieľom psa je prekonať hojdačku dotykom nástupnej zóny, preklopením hojdačky a dotykom zóny vzostupnej.

Áčko

Iné

Pevný tunel

Táto prekážka patrí spolu so skokovou jednoduchou prekážkou k základným prekážkam v agility. Pevný tunel je 3-6m dlhý a jeho priemer je 60cm. Tunel musí byť pevne fixovaný stojanmi, alebo vakmi, aby nemenil svoj tvar a pozíciu. Cieľom psa je prebehnúť tunelom z jedného konca na druhý.

Pevný tunel

Látkový tunel

Vchod tejto prekážky je pevný, dlhý 90cm, vysoký 60cm a široký 60-65cm. Zvyšnú časť, teda východ, tvorí látka z mäkkého materiálu, ktorá je dlhá 2,5-3,5m priemeru 60-65cm. Cieľom psa je prejsť látkou a prebehnúť z jedného konca tunela na druhý.

Látkový tunel

Slalom

Táto prekážka je zostavená z 12 tyčí hrúbky 3-5cm a výšky 100-120cm. Tyčky tvoria priamu líniu a sú od seba vzdialené 60cm. Koštrukcia slalomu musí byť z dôvodu bezpečnosti pri prekonávaní max. 8cm široká a 8mm vysoká. Slalom musí byť pevne fixovaný, aby sa počas behu neposúval. Cieľom psa je prebehnúť slalomom tak, aby prvú tyčku mal po svojej ľavej strane a následne pohybom v tvare "S" prekonal všetky tyčky.

Slalom

Skok ďaleký

Táto prekážka je zostavená z preskokoých elementov idúcich zasebou v priamej línií a sú od seba rovnomerne vzialené. Šírka jedného elementu je 12cm a hĺbka 15cm. Výška najnižšieho elementu je 15cm a výška najväčšieho elementu je 28cm. Prekážka musí byť označená štyrmi tyčami, ktoré sú v rohoch s výškou 120-130cm. Cieľom psa je prekonať skok ďaleký preskokom bez zhodenia elementov. Počet elementov sa určuje podľa veľkostnej kategórie nasledovne:

 1. Small: 40-50cm (2 elementy)
 2. Medium: 70-90cm (3 elementy)
 3. Large: 120-150cm (4 elementov)
Skok ďaleký

Zdroj: Pravidlá agility ASKA, fotografie: Roman Nemesszeghy