Prekážky

Preskokové

Skoková jednoduchá prekážka

Táto prekážka patrí k najzákladnejším prekážkam v agility. Úlohou psa je ju preskočiť a tyčku sirokú 120-150cm a hrubú 2-4cm nezhodiť. Bočné krídlo musí byť vysoké minimálne 100cm.

Výšky skokovej prekážky

 1. Small: 30cm ± 5cm(25cm-35cm)
 2. Medium: 40cm ± 5cm(35cm-45cm)
 3. Large: 60cm ± 5cm(55cm-65cm)
Skoková prekážka

Dvojitá skoková

Táto prekážka je tvorená dvomi jednoduchými skokovými prekážkami za sebou postavených vo vzostupnej línií s výškovým rozdielom 15-25cm. Druhá tyčka músí byť o 10cm dlhšia ako prvá. Maximálná hĺbka prekážky sa určuje podľa veľkostnej kategórie nasledovne:

 1. Small: max. 30cm
 2. Medium: max. 40cm
 3. Large: max. 60cm
Dvojitá skoková prekážka

Kruh

Priemer vnútorného kruhu musí byť 45-60cm. Prekážka musí byť tak stabilná, aby ju pes nemohol zhodiť. Vzdialenosť stredu kruhu od zeme je pre veľkostné kategórie nasledovná:

 1. Small: 55cm
 2. Medium: 55cm
 3. Large: 80cm
Kruh

Múr

Múr je tvorený z dvoch rovnakých postranných vežičiek a preskakovaných elementov hĺbky 20cm, ktoré sa dajú ľahko zhodiť. Výška múru pre jednotlivé kategórie je nasledovná:

 1. Small: 30cm ± 5cm(25cm-35cm)
 2. Medium: 40cm ± 5cm(35cm-45cm)
 3. Large: 60cm ± 5cm(55cm-65cm)
Múr

Kontaktné

Kladina

Dĺžka jednej časti kladiny je dlhá 360-380cm a široká 30cm. Výška kladiny je 120-130cm. Na nástupke a vzostupke musia byť protišmykové lišty šírky 20mm výšky 5-10mm vzdialené od seba 25cm, kontaktná zóna merana od zeme meria 90cm. Kladina musí byť stabilná.

Kladina

Áčko

Prekážku tvoria dve šikme steny tvoriace tvar A. Výška šikmej steny 170cm je pre všetky veĺkostné kategórie rovnaká. Dĺžka steny musí mať 270 ± 5cm. Šírka sikmej steny je široká minimálne 90cm, v dolnej časti 115cm. Na stenách musia byť protišmikové lišty vzdialené od seba 25-40cm. Zóna musí merať 106cm. Šikmá stena musí byť stabilná.

Hojdačka

Hojdačka

Dĺžka hojdačky musí byť 360-380cm, širka 30cm, výška stredu musí byť 60cm. Hojdačka sa musí preklopiť do 2-3 sekúnd pri položení 1kg závažia na koniec hojdačky. Hojdačka musí byť stabilná.

Áčko

Iné

Pevný tunel

Táto prekážka patrí spolu so skokovou jednoduchou prekážkou k základným prekážkam v agility. Pevný tunel je 3-6m dlhý a jeho priemer je 60cm. Tunel musí byť pevne fixovaný stojanmi, alebo vakmi, aby nemenil svoj tvar a pozíciu.

Pevný tunel

Látkový tunel

Vchod tejto prekážky je pevný, dlhý 90cm, vysoký 60cm a široký 60-65cm. Zvyšnú časť, teda východ, tvorí látka z mäkkého materiálu, ktorá je dlhá 2,5-3,5m priemeru 60-65cm

Látkový tunel

Slalom

Táto prekážka je zostavená z 12 tyčí hrúbky 3-5cm a výšky 100-120cm. Tyčky tvoria priamu líniu a sú od seba vzdialené 60cm. Slalom musí byť pevne fixovaný, aby sa počas behu neposúval.

Slalom

Stôl

Prekážka s plochou 90x90cm -120x120cm. Strany stola sú označené písmenami A, B, C, D, pričom strana A je strana stola v ideálnom smere behu, B je ľavá strana, C je pravá a D je strana stola v opačnom smere. Stôl musí byť stabilný a mať protišmykový povrch. Výška stola sa určuje podľa veľkostných kategórií nasledovne:

 1. Small: 35cm
 2. Medium: 35cm
 3. Large: 60cm
Stôl

Skok ďaleký

Je zostavený z 2-5 elementov idúcich zasebou v priamej línií a sú od seba rovnomerne vzialené. Šírka jedného elementu je 12cm a hĺbka 15cm. Výška najnižšieho elementu je 15cm a výška najväčšieho elementu je 28cm. Prekážka musí byť označená štyrmi tyčami, ktoré sú v rohoch s výškou 120cm. Počet elementov sa určuje podľa veľkostnej kategórie nasledovne:

 1. Small: 40cm-50cm (2 elementy)
 2. Medium: 70-90cm (3-4 elementy)
 3. Large: 120-150cm (4-5 elementov)
Skok ďaleký